By-The-Hour er et nyt koncept
med maskintid på timebasis

Nu er det ikke længere kun vikarer men også maskintid, som kan købes ”By-The-Hour”. OJM har udviklet et helt nyt koncept for samarbejde med større industrivirksomheder, som sikrer den maksimale effektivitet for produktion i Danmark.

By-The-Hour handler om at skabe total transparens i vores samarbejde med kunderne. Det bygger på tillid og åbenhed og sikrer, at vi kan holde fokus på at optimere processerne fremfor vores dækningsbidrag på hver enkelt stump.

Konceptet er skabt, fordi der altid har været en indbygget konflikt mellem store industrivirksomheder og deres underleverandører, hvor begge forsøger at få henholdsvis laveste og højeste pris for en vare. Det fører til en kamp, hvor den ene per definition vil tabe.

Ved at købe maskintid på meget fleksible og højt automatiserede maskiner, får vores kunder retten til at bestemme produktmixet på maskinen efter forecast afgivet meget tæt på leveringstermin. Det giver en fleksibilitet der, i sammenhæng med lagerkapacitet, gør det muligt at optimere output per minut, og skabe ikke bare just-in-time levering direkte til produktionslinierne hos vores kunde, men også en overordnet besparelse i den samlede leverance.

Hemmeligheden bag konceptet er, at kunderne ikke betaler indirekte for uudnyttet maskinkapacitet, og det kræver til gengæld et langsigtet samarbejde. Resultatet er en fleksibilitet som modsvarer en tiltagende dynamisk verden med kortere bestillingshorisonter og mindre seriestørrelser.

Kontakt OJM, for en beregning af dit optimeringspotentiale.

Referencer
En udvalgt kunde, C.C. Jensen, udtaler:

Kim Andersson, Produktionschef
”Vi havde ikke stor indsigt i hvordan en maskinfabrik producerer, men det har vi fået. Og ved at give OJM indsigt i vores processer og produkter har vi fået optimeringsmuligheder og viden, som samlet set har givet os procesoptimering og bedre økonomi sammenlignet med at købe ind på traditionel vis”.

Jimmi Madsen, CFO:
”By-The-Hour er en model som kun få kender, som har et ekstremt stort potentiale. Det tætte samarbejde betyder at vi har reduceret vores kostpriser og optimeret vores kvalitet, og med åben-bog princippet gør vi hinanden bedre, for der er ingen hellige køer overhovedet. Jeg vil anbefale alle større industrivirksomheder med et jævnt og stort aftræk, at afsøge mulighederne hos OJM, hvor besparelsesgevinsten fuldt ud tilfalder os som kunde”.